Vrijwilligers

Vrijwilligers aan het woord

Bij elke activiteit in Nederland kan Stichting Kindia rekenen op de hulp van vele vrijwilligers. Daarnaast hebben enkelen van hen de projecten die Kindia ondersteunt reeds bezocht. Klik op de foto voor meer informatie over de vrijwilliger.

Naast ondergenoemde personen zijn er vele vrijwilligers op wie wij ieder jaar, of zelfs bij iedere activiteit, een beroep kunnen doen.

Truus van den Broek

“Ik ben enorm trots, dat mijn dochter dit alles tot stand heeft gebracht en dat ik weet dat zij en vele anderen er heel veel tijd insteken, maar dat het alles zeer de moeite waard is, omdat er daadwerkelijk, zeer direct hulp geboden wordt.”

Rachel Brunnen

“Als een kleinere stichting doet het zoveel goed werk en vind ik het fijn dat ik op welke manier dan ook mee kan helpen.”

Ton Verstraaten

“De wetenschap dat elke cent rechtstreeks bij heet project JET terecht komt maakt, dat ik me graag wil inzetten voor Stichting Kindia.”

Arianne den Haan

“Stichting Kindia is weliswaar een kleine stichting maar maakt een groot verschil voor kinderen die wonen op één van de projecten in de Indiase staat Tamil Nadu.”

Hans & Sonja

“We hebben bewondering voor de leden van de stichting die met zoveel inzet en creativiteit al zoveel bereikt hebben!”

Linda van Oudheusden

“Stichting Kindia vind ik een super goed doel. Ik weet zeker dat het geld daar goed terecht komt en goed wordt besteed.”

Jan Hendriks

“De inzet van de betrokkenen rondom ‘Kindia’ verdienen ieders steun en ik ben trots hieraan ook een steentje te kunnen bijdragen.”

Bart Coenen

“Dankzij Stichting Kindia krijgen kinderen de toekomst waar ze recht op hebben.”

Michel van Cruchten

“Ik ben daar zo geraakt door de kinderen die op het project wonen.”

Rik Vangangelt

“Stichting Kindia speelt naast materiaal en geld ook een belangrijke sociale rol voor de kinderen van de projecten.”

Clemy Coenen

“Het is bijna niet te bevatten wat je met inzet van vrijwilligers teweeg kunt brengen in India. Gelukkig heb ik vaker met eigen ogen kunnen zien wat de resultaten zijn op de locatie!”

Esmée Koog

“Een paar jaar geleden, heb ik samen met mijn tante Annemieke het verhaal bedacht voor het kinderboek van Kindia ‘De Regenboogreis’.”