Vrijwilliger Ton Verstraaten
  • Waarom ben je vrijwilliger/vriend van Stichting Kindia geworden?

Stichting Kindia is een kleinschalige organisatie. De bestuursleden en vrijwilligers zijn stuk voor stuk enthousiaste en gemotiveerde mensen. Zij kennen het project JET persoonlijk en zijn er zelf één of meerdere keren geweest. Ze weten wat ze willen bereiken en ook hoe men de daarvoor benodigde financiële middelen bij elkaar wil krijgen. Door hun inventiviteit en wilskracht lukt het telkens weer om daarvoor nieuwe bronnen aan te boren en de bestaande bronnen niet te laten opdrogen. En ook niet onbelangrijk: iedereen kent elkaar, je komt elkaar steeds weer tegen bij allerlei activiteiten. Dat alles en vooral ook de wetenschap dat elke cent rechtstreeks bij heet project JET terecht komt maakt, dat ik me graag wil inzetten voor Stichting Kindia!

  • Wat doe je voor Stichting Kindia?

Mijn activiteiten bestaan vooral uit het verlenen van hand- en spandiensten ter promotie van de stichting en het inzamelen van geld ten behoeve van het project JET. Dat doe ik tijdens evenementen, zoals de Marathon van Eindhoven en de Urban Trail in Eindhoven en op beurzen, jaarmarkten en braderieën.

  • Wil je zelf nog iets kwijt over Stichting Kindia?

In de loop de jaren heb ik gemerkt dat er telkens nieuwe regels of wetten komen die er voor zorgen dat er op het project JET, waar in de loop der jaren al zo veel gerealiseerd is, steeds weer nieuwe aanpassingen of uitbreidingen nodig zijn. Ik wil daar graag samen met alle andere vrijwilligers mijn steentje aan bijdragen!