Privacy protocol

Privacy protocol Stichting Kindia

Wat betekent de privacy wetgeving voor Stichting Kindia?
Stichting Kindia (hierna: “wij/we”) verwerkt privacy gevoelige informatie van haar donateurs, sponsoren, vrijwilligers, actievoerders en belangstellenden op de website.
Wij vinden de privacy van onze contacten van groot belang. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacy wetgeving. Voor aanvullende informatie verwijzen we graag naar de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij je gegevens?
We verwerken je persoonsgegevens om:

 • onze missie en doelen te behalen
 • je donatie te kunnen verwerken en beheren
 • je 1-op-1 sponsorovereenkomst goed uit te voeren
 • je te kunnen informeren over de resultaten van je sponsorkind
 • je te kunnen informeren over onze acties
 • bij te kunnen houden wie we wél en niet mogen benaderen
 • je te kunnen informeren over je inzet als vrijwilliger
 • je te kunnen informeren over de door Kindia gesponsorde projecten in India
 • je te kunnen vragen je op andere manieren in te zetten voor Kindia
 • te kunnen reageren op je vraag die je via de contactpagina aan ons hebt gesteld

Hoe gaan wij met je gegevens om?

 • We vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (zie boven).
 • We gebruiken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • Als we je vermelden op onze website als vriend/vrijwilliger vragen we je uitdrukkelijk om je toestemming.
 • We verstrekken je gegevens uitsluitend aan derde partijen wanneer dat wettelijk verplicht is.
 • Wanneer we jouw gegevens moeten delen, zorgen we dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • We respecteren jouw recht om je persoonsgegevens op jouw aanvraag in te zien, te corrigeren, te rectificeren of te verwijderen.
 • We zorgen voor een goede en passende beveiliging van je persoonsgegevens.
 • We gebruiken functionele cookies om de website te kunnen laten werken.
 • We gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en daarmee de kwaliteit van onze site te kunnen verbeteren.

Voor vragen over je persoonsgegevens kun je altijd contact opnemen met Stichting Kindia, Planetenlaan 22, 5694 TP Son en Breugel, info@kindia.nl

[09-01-2020]