India – Onderwijs

Onderwijs in India

Het onderwijs in India begint bij pre KG, LKG en UKG, respectievelijk pre Kinder Garten Lower Kinder Garten en Upper Kinder Garten. Dit zou je kunnen zien als een kleuterklas. Daarna doorlopen de kinderen basisschool en middelbare school van 1st tot en met 12th standard. Tot en met 12th standard kent het Indiase onderwijs in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu twee verschillende niveau’s; Tamil Medium en English Medium. Scholen waar Tamil Medium wordt onderwezen, onderwijzen in minder vakken en de lessen zijn in Tamil. De lessen van een school waar English Medium gegeven wordt, zijn vanaf 5th standard vrijwel volledig in het Engels. Vanaf 11th standard wordt aan de hand van de resultaten van het staatsexamen dat aan het eind van 10th standard gedaan wordt, een groep gekozen. Voorbeelden van groepen zijn; business and commerce, science, mathematics, etc.

De privé-scholen bepalen zelf de vergoeding die ze vragen voor het onderwijs dat ze bieden. Over het algemeen zijn regeringsscholen goedkoper dan privé-scholen, maar ook slechter. De regering stimuleert het opzetten van particuliere scholen, omdat er een groot tekort aan onderwijsplaatsen is, maar ondersteunt de scholen financieel vreemd genoeg in geen enkele vorm. De leraren aan regeringsscholen worden wel goed betaald, dat maakt het onderhouden van een school duur voor organisaties die zelf scholen opzetten.
Privé-scholen die zijn opgezet door NGO’s zijn uiteraard goedkoper of gratis en meestal gericht op de kansarme kinderen uit sloppenwijken of landbouwgebieden. Omdat de scholen grotendeels zelf hun tarieven bepalen (er wordt in India belasting betaald over onderwijs, dat bedrag is dit jaar verhoogd), kunnen prijzen sterk uiteenlopen; scholen in de steden zijn over het algemeen duurder dan in dorpen in landbouwgebieden.

Aan het einde van 12th standard wordt opnieuw staatsexamen gedaan. Daarna kan een kind toelating proberen te krijgen op een vervolgopleiding. Het kind kan direct naar een 2-jarige lerarenopleiding om leraar te worden in het lager onderwijs, deze opleidingen zijn gericht op het geven van een bepaald vak. Daarnaast is er een aantal andere beroepsopleidingen en uiteraard zijn er ook universitaire opleidingen. Vooral universitair onderwijs kan erg duur zijn. Voor kansarme kinderen met heel veel talent wordt door de regeringen een beperkt aantal plaatsen vrijgehouden en worden beurzen gegeven, maar die zijn erg moeilijk te krijgen. Na de Bachelor aan de universiteit kan naast een Master opleiding ook gekozen worden voor een lerarenopleiding om les te gaan geven in het hoger onderwijs.

(bron = http://www.onderwijsvoorindia.nl/node/7)