Project JET

JET – Jesus Eductional Trust

JET is een project voor hulpbehoevende kinderen. De omstandigheden en achtergronden van de kinderen die op JET mogen wonen zijn heel divers. Verstoting vanwege een handicap bijvoorbeeld, of verlating door hun ouders. Ook alcoholgebruik in gezinnen komt helaas voor en altijd betreft het arme gezinnen. Deze kinderen zijn een makkelijk slachtoffer voor kinderarbeid en seksueel misbruik. Naast het kleine aantal kinderen (wisselend tussen 20 en 35) dat op JET woont, is er een school waar dagelijks 250-300 kinderen uit de omgeving onderwijs kunnen volgen in tien leerjaren. Ook deze leerlingen komen uit arme gezinnnen die anders geen kans zouden hebben op goed onderwijs .

Historie

De heer T. John Pannaiah heeft in 1997 het project opgericht en de dagelijkse leiding is nu in handen van zijn zoon Raja. Met eigen verdiende inkomsten probeerde deze Indiase familie voor ongeveer 35 kinderen te zorgen. Samen met de kinderen woonden ze tot augustus 2009 in een klein en armoedig gebouw. Dit gebouw is hun eigendom, maar de grond eromheen is in bruikleen. De kinderen sliepen, aten en kregen les in dezelfde ruimte. Als er les werd gegeven werden er doeken opgehangen om de verschillende klassen van elkaar te scheiden.

Helaas waren de inkomsten minimaal. Toen Stichting Kindia in 2006 kennis maakte met dit project, was de financiële situatie zeer zorgwekkend. Raja was wanhopig op zoek naar hulp want zijn gezin kon de zorg voor de kinderen financieel niet meer opgebracht krijgen. Al deze kindjes hebben niet alleen voedsel, kleding, een slaapplaats en scholing nodig, maar ook nog eens extra lichamelijke verzorging.

Met hulp van Kindia is in 2007 door JET een meerjarenplan opgezet voor de realisatie van een nieuw school- en opleidingscentrum voor hulpbehoevende kinderen, onder andere bestaande uit een jongenstehuis, een meisjestehuis, klaslokalen, een bibliotheek, sanitair, een fysiotherapieruimte en speelgrond. Dankzij de sponsoring van Kindia heeft JET in 2008 een nieuw stuk land aangekocht van maar liefst 7 acre (1 acre = 4.047m2). Vervolgens is er gestart met de nieuwbouw.

Huidige status project JET

2008/2009 

 • Aanschaf land
 • Bouw 2 klaslokalen
 • Bouw lokaal naaiopleiding
 • Bouw fysiotherapieruimte
 • Bouw sanitair meisjes
 • Groente- / fruittuin

2010

 • Bouw sanitair jongens
 • Ommuring project
 • Aanschaf vervoermiddel
 • Watervoorziening
 • Bouw koeienstal en kippenhok
 • Aankoop koeien en kippen

2011

 • Bouw computerlokaal
 • Bouw arbeidsbureautje
 • Vuilstortplaats

2014/2015

 • Bouw meisjeshuis
 • Bouw bibliotheek
 • Bouw praktijklokaal

2016

 • Bouw jongenshuis
 • Ommuring beide huizen
 • Bouw wachtershuis
 • Camerabeveiliging

2017

 • Tijdelijke investering drinkwater in verband met droogte
 • Verdieping waterbron

2018/2019

 • Bouw 6 klaslokalen
 • Speelgrond
 • Overname dorpsschool

2022/2023

 • Watertanks en regenwater-opvang-systeem
 • Twee extra toiletgebouwen
 • Muur rondom project

In 2015/2016 kwam Stichting Kindia voor een bijna onmogelijke opgave te staan. Om JET te kunnen laten voortbestaan, moest er aan nieuwe regels van de overheid worden voldaan, waaronder dat jongens en meisjes niet meer in één tehuis mogen verblijven. Dankzij hulp van Wilde Ganzen en heel veel betrokken mensen en organisaties, lukte het Kindia om binnen een jaar een tweede tehuis te bouwen. Daarnaast werd conform de overige eisen een ommuring om beiden tehuizen geplaatst, is een wachtershuis gebouwd en een camera-installatie aangeschaft.

In 2017 ontstond er een watertekort door een lange periode van extreme droogte. Vanuit een waterbron op JET worden door een systeem van leidingen de gebouwen van water voorzien. De bron stond echter droog. Besloten werd om de bron met 11 meter te verdiepen.

Door de overheid wordt gestimuleerd dat gehandicapte kinderen zoveel mogelijk integreren in de samenleving. Onderwijs volgen in klassen met valide kinderen is één van de doelstellingen. Stichting Kindia en het project JET staan helemaal achter deze doelstelling. Op JET wonen circa 20 kinderen die door diverse omstandigheden niet thuis bij hun familie kunnen wonen. Een aantal van hen is gehandicapt. De gehandicapte en valide kinderen wonen samen en ze krijgen ook samen les. Om meer hulpbehoevende kinderen op te kunnen gaan vangen was het noodzaak en eis van de regering om klaslokalen bij te bouwen zodat er per leerjaar een klaslokaal is.

Veel scholen in de buurt van JET hebben niet aan alle strenge eisen van de overheid kunnen voldoen.  JET heeft in 2018 een andere school, die noodgedwongen moest sluiten, overgenomen. Zo is voorkomen dat meer dan 250 kinderen thuis kwamen te zitten omdat het schoolgeld, voor de scholen die wel kunnen voortbestaan, te duur voor deze families is. Deze kinderen komen nu overdag naar JET om scholing te volgen en gaan daarna naar huis. Met de schoolbijdragen van deze kinderen, kunnen de salarissen van de leraren betaald worden.
Onze 20 JET-kinderen zitten bij deze kinderen in de klas en draaien op deze manier mee in het reguliere onderwijs.

Bouwprojecten 2022-2023 (oorspronkelijk gepland voor 2020, uitgesteld in verband met Covid)

In 2023 zijn de volgende bouwprojecten gerealiseerd:

Watertanks en regenwater-opvang-systeem (€ 11.000)

Ons project JET bevindt zich in een erg droog gebied waar de laatste jaren heel weinig regen valt. Daardoor staat er maar een klein laagje water in de waterput.
Door middel van twee watertanks in combinatie met een regenwater-opvang-systeem wordt nu regenwater opgevangen via een buizensysteem in een 100.000 liter tank en direct gefilterd, zodat het als drinkwater gebruikt kan worden.

Twee extra toiletgebouwen (€ 30.000)

Naast onze groep van circa 20 op JET wonende kinderen, gaan er sinds 2017 ook ruim 250 dorpskinderen naar onze school. Daarom is het aantal toiletten flink uitgebreid. 

Muur rondom project (€ 30.000)

Voor de veiligheid van de kinderen is er, om het gehele project, een muur  gebouwd (ca. 400 mtr.). Vanuit de Indiase overheid werd dit verplicht gesteld.

 

Vanaf 2024 ligt de focus van Stichting Kindia op de studiesponsoring van de kinderen van het project JET.
Zie https://www.kindia.nl/1-op-1-sponsoring/

 

Stichting Kindia in India