Project JET

JET – Jesus Eductional Trust

JET is een project voor straatkinderen, voor hulpbehoevende kinderen uit erg arme gezinnen en voor lichamelijk gehandicapte kinderen. In veel van deze gezinnen speelt alcoholgebruik helaas ook een rol. 
Kinderen met een handicap zijn vaak door hun familie verstoten en hebben altijd te horen gekregen dat ze niets waard zijn. Daarnaast zijn deze kinderen een makkelijk slachtoffer voor kinderarbeid en seksueel misbruik.

Historie

De heer T. John Pannaiah heeft in 1997 het project opgericht en de dagelijkse leiding is nu in handen van zijn zoon Raja. Met eigen verdiende inkomsten probeerde deze Indiase familie voor ongeveer 35 kinderen te zorgen. Samen met de kinderen woonden ze tot augustus 2009 in een klein en armoedig gebouw. Dit gebouw is hun eigendom, maar de grond eromheen is in bruikleen. De kinderen sliepen, aten en kregen les in dezelfde ruimte. Als er les werd gegeven werden er doeken opgehangen om de verschillende klassen van elkaar te scheiden.

Helaas waren de inkomsten minimaal. Toen Stichting Kindia in 2006 kennis maakte met dit project, was de financiële situatie zeer zorgwekkend. Raja was wanhopig op zoek naar hulp want zijn gezin kon de zorg voor de kinderen financieel niet meer opgebracht krijgen. Al deze kindjes hebben niet alleen voedsel, kleding, een slaapplaats en scholing nodig, maar ook nog eens extra lichamelijke verzorging.

Met hulp van Kindia is in 2007 door JET een meerjarenplan opgezet voor de realisatie van een nieuw school- en opleidingscentrum voor hulpbehoevende kinderen, onder andere bestaande uit een jongenstehuis, een meisjestehuis, klaslokalen, een bibliotheek, sanitair, een fysiotherapieruimte en speelgrond. Dankzij de sponsoring van Kindia heeft JET in 2008 een nieuw stuk land aangekocht van maar liefst 7 acre (1 acre = 4.047m2). Vervolgens is er gestart met de nieuwbouw.

Huidige status project JET

2008  

 • Aanschaf land

2009 

 • Bouw 2 klaslokalen
 • Bouw lokaal naaiopleiding
 • Bouw fysiotherapieruimte
 • Bouw sanitair meisjes
 • Groente- / fruittuin

2010

 • Bouw sanitair jongens
 • Ommuring project
 • Aanschaf vervoermiddel
 • Watervoorziening
 • Bouw koeienstal en kippenhok
 • Aankoop koeien en kippen

2011

 • Bouw computerlokaal
 • Bouw arbeidsbureautje
 • Vuilstortplaats

2014/2015

 • Bouw meisjeshuis
 • Bouw bibliotheek
 • Bouw praktijklokaal

2016

 • Bouw jongenshuis
 • Ommuring beide huizen
 • Bouw wachtershuis
 • Camerabeveiliging

2017

 • Tijdelijke investering drinkwater in verband met droogte
 • Verdieping waterbron

2018/2019

 • Bouw 6 klaslokalen
 • Speelgrond
 • Overname dorpsschool

In 2015/2016 kwam Stichting Kindia voor een bijna onmogelijke opgave te staan. Om JET te kunnen laten voortbestaan, moest er aan nieuwe regels van de overheid worden voldaan, waaronder dat jongens en meisjes niet meer in één tehuis mogen verblijven. Dankzij hulp van Wilde Ganzen en heel veel betrokken mensen en organisaties, lukte het Kindia om binnen een jaar een tweede tehuis te bouwen. Daarnaast werd conform de overige eisen een ommuring om beiden tehuizen geplaatst, is een wachtershuis gebouwd en een camera-installatie aangeschaft.

In 2017 ontstond er een watertekort door een lange periode van extreme droogte. Vanuit een waterbron op JET worden door een systeem van leidingen de gebouwen van water voorzien. De bron stond echter droog. Besloten werd om de bron met 11 meter te verdiepen.

Door de overheid wordt gestimuleerd dat gehandicapte kinderen zoveel mogelijk integreren in de samenleving. Onderwijs volgen in klassen met valide kinderen is één van de doelstellingen. Stichting Kindia en het project JET staan helemaal achter deze doelstelling. Op JET wonen circa 20 gehandicapte kinderen al samen met 10 valide kinderen en ze krijgen ook samen les. Om meer hulpbehoevende kinderen op te kunnen gaan vangen was het noodzaak en eis van de regering om klaslokalen bij te bouwen zodat er per leerjaar een klaslokaal is.

Veel scholen in de buurt van JET hebben niet aan alle strenge eisen van de overheid kunnen voldoen.  JET heeft in 2018 een andere school, die noodgedwongen moest sluiten, overgenomen. Zo is voorkomen dat circa 270 kinderen thuis kwamen te zitten omdat het schoolgeld, voor de scholen die wel kunnen voortbestaan, te duur voor deze families is. Deze kinderen komen nu overdag naar JET om scholing te volgen en gaan daarna naar huis. Met de schoolbijdragen van deze kinderen, kunnen de salarissen van de leraren betaald worden.

Onze 30 JET-kinderen zitten bij deze kinderen in de klas en draaien op deze manier mee in het reguliere onderwijs.

Bouwprojecten 2020

Regenwater-opvang-systeem (€ 11.000)

Ons project JET bevindt zich in een erg droog gebied waar de laatste jaren heel weinig regen valt. Daardoor staat er maar een klein laagje water in de waterput.
Door middel van een regenwater-opvang-systeem zal regenwater opgevangen worden, via een buizensysteem,
in een 100.000 liter tank en direct gefilterd worden, zodat het als drinkwater gebruikt kan worden.

Twee extra toiletgebouwen (€ 30.000)

Naast onze groep van circa 30 op JET wonende kinderen, gaan er sinds 2017 ook ruim 250 dorpskinderen naar onze school. Daarom moet JET het aantal toiletten flink gaan uitbreiden en komen er een toiletgebouw voor de jongens én een toiletgebouw voor de meisjes bij.

Muur rondom project (€ 30.000)

Voor de veiligheid van de kinderen is JET verplicht om, om het gehele project, een muur te bouwen (ca. 400 mtr.).

Stichting Kindia in India