Kindia in India

Doelstelling

Stichting Kindia zet zich in voor een betere toekomst van hulpbehoevende kinderen in India, zowel mét als zónder handicap.

Het doel van Stichting Kindia is:

  • Hulp aan kinderen, zowel financieel als materieel
  • Jongeren leren zelfstandig in de maatschappij te functioneren
  • Verbeteren onderwijs op verschillende projecten in India

Stichting Kindia is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Projecten India

Stichting Kindia steunt projecten in Zuid-India, Tamil Nadu.

JET – Jesus Educational Trust, Nainar Palayam
JET is een project voor, veelal verstoten, lichamelijk gehandicapte kinderen. Deze kinderen komen uit zeer arme en vaak gebroken gezinnen, maar hebben daarnaast ook een lichamelijke handicap. Bij de meeste kinderen is deze handicap ontstaan door de ziekte polio. Een aantal kinderen mist daardoor bepaalde lichaamsdelen.

Lees meer over het project JET.

Jwala Home, Puducherry
Jwala Home is een tehuis voor geestelijk gehandicapte meisjes en vrouwen in Puducherry. Mevrouw Bhanumathi is de oprichtster van dit tehuis.
Op het project wonen geestelijk gehandicapte meisjes en vrouwen in de leeftijd van 5 tot en met 35 jaar.

Lees meer over het project Jwala Home.