Over ons

Onze start

Stichting Kindia is in 2005 opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers. Twee van de oprichters waren in dat jaar zes maanden lang werkzaam op een project voor straatkinderen. Bij terugkomst in Nederland besloten zij hun inspanningen te bundelen in de Stichting Kindia – Kind in India – om vanuit hier blijvend steun te bieden aan kansarme kinderen in India. Het bestuur van stichting Kindia bestaat momenteel uit vijf enthousiaste bestuursleden en Stichting Kindia weet zich inmiddels verzekerd van een groot aantal vrijwilligers en vrienden.

Onze missie

Stichting Kindia vindt dat alle kinderen ter wereld recht hebben op een menswaardig bestaan. Door zich in te zetten voor Indiase straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap wil de stichting daaraan bijdragen. Meer details over waarom en hoe vind je in het Kindia beleidsplan.

Doel van Stichting Kindia

  • Hulp aan kinderen, zowel financieel als materieel
  • Jongeren leren zelfstandig in de maatschappij te functioneren
  • Verbeteren onderwijs op verschillende projecten in India
  • Geven van voorlichting

Stichting Kindia steunt enkele projecten in India waar straatkinderen en geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen worden opgevangen. De medewerkers van deze projecten werken met veel toewijding. Door hun jarenlange ervaring weten zij zelf het beste waar het geld aan besteed kan worden. Ieder jaar komen zij zelf met een voorstel van wat ze nodig hebben voor de kinderen en wat hier de kosten van zijn. Door middel van rapportages houden de medewerkers van de projecten Stichting Kindia op de hoogte van hun bestedingen. Meer informatie hierover vind je in onze financiële overzichten.