Vrijwilliger Truus van den Broek
  • Waarom ben je vrijwilliger/vriend van Stichting Kindia geworden?

Als je dochter voor een half jaar naar India vertrekt, je haar kunt steunen in de eerste moeilijke dagen en haar daarna steeds enthousiaster hoort worden over alles wat ze daar kan doen, dan ben je er onmiddellijk heel direct bij betrokken. Haar enthousiasme gaat snel op je over en als je het dan met eigen ogen ook nog eens kunt aanschouwen, ben je helemaal verkocht.
De resultaten zijn snel zichtbaar en als JET er eenmaal als project bijkomt, waar hulp zo hard nodig is en zo goed wordt gepland en samengewerkt, waarbij je enorme vooruitgang ziet in huisvesting, zelfonderhoudend zijn en leermogelijkheden voor de kinderen dan kun je alleen maar blij en trots zijn, dat jij daar, dankzij je dochter(s) vanzelfsprekend bij betrokken bent en je steentje kunt bijdragen.

  • Wat doe je voor Stichting Kindia?

Meestal hand- en spandiensten. Daar waar ik wat kan helpen bij voorbereidingen, schilder- of knutselwerk zal ik doen wat ik kan. Vaak neem ik plaats in het standje op allerlei markten.

  • Wil je zelf nog iets kwijt over Stichting Kindia?

Ja, dat ik enorm trots ben, dat mijn dochter dit alles tot stand heeft gebracht en dat ik weet dat zij en vele anderen er heel veel tijd insteken, maar dat het alles zeer de moeite waard is, omdat er daadwerkelijk, zeer direct hulp geboden wordt.
Wat ik ook zo geweldig vind is, dat er zoveel jongeren bij betrokken zijn, die allemaal enthousiast zijn en ieder op zijn of haar eigen manier meewerkt om de Stichting verder te helpen.