Day

augustus 21, 2023
Iedereen heeft het wel eens gezien: je gooit een steentje in de vijver en het kleine kringetje wordt alsmaar groter en groter. Totdat het een hele grote cirkel is geworden…
Read More

Stichting Kindia

Stichting Kindia zet zich in voor een betere toekomst van straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap in India.

Stichting Kindia is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).