Day

maart 27, 2021
Onlangs zijn de communicanten gestart met acties voor een watertank op het terrein van school en opvangcentrum JET in India.
Read More

Stichting Kindia

Stichting Kindia zet zich in voor een betere toekomst van straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap in India.

Stichting Kindia is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).