18 mei 2024 – Knoppers zijn toppers

Al sinds 2005 helpt Stichting Kindia kansarme kinderen in Zuid-India. Op JET in Nainar Palaym (Tamil Nadu) is sindsdien een compleet project met (tuinbouw)grond, hostels, toiletgebouwen, watervoorziening en school opgezet. Het geld daarvoor is bijeengebracht door familie, vrienden, acties, donateurs, bedrijven, scholen, kerkgenootschappen, Wilde Ganzen en zovele anderen.

Tevens wordt voortdurend door Kindia geïnvesteerd in de toekomst van zoveel mogelijk kinderen door hun opleiding en/of studies te financieren.

Velen van de gulle gevers zijn bij ons, bestuursleden, persoonlijk bekend. Die kunnen we een seintje geven dat hun gift is ontvangen en ze daarvoor bedanken met een appje of berichtje.

Maar er zijn steeds meer mensen die van de DONATIE-KNOP op onze website gebruik maken. Dan komen er zomaar ineens bedragen binnen van mensen die voor ons volstrekt onbekend zijn maar kennelijk geraakt worden door onze berichten op de site. Daar zijn we zó dankbaar voor!

Het vertelt ons dat onze berichten aankomen. Letterlijk. Maar ook figuurlijk in harten van mensen. En dat die mensen dan ook hun steentje willen bijdragen in de ontwikkeling van een kind dat anders geen kans zou hebben.

Daarom nu: hartelijk dank KNOPPERS! Jullie zijn TOPPERS!