Day

maart 30, 2024
Bavithra, 20 jaar, woont al heel wat jaren bij ons op project JET en zal dit jaar de opleidingen Typewriting en Tailoring afronden.
Read More

Stichting Kindia

Stichting Kindia zet zich in voor een betere toekomst van straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap in India.

Stichting Kindia is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).