Day

juli 25, 2023
Ruth is inmiddels uitgevlogen, getrouwd en mama van een prachtig kindje. Haar broertjes Gabriel en Noah en zusje Barween wonen nog wel op ons project JET en volg(d)en een opleiding dankzij een studiebeurs van Kindia.
Read More

Stichting Kindia

Stichting Kindia zet zich in voor een betere toekomst van straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap in India.

Stichting Kindia is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).