Day

juni 29, 2023
Waar de kinderen in Nederland toeleven naar de vakantieperiode, gaat in India het nieuwe schooljaar in juni weer van start.
Read More

Stichting Kindia

Stichting Kindia zet zich in voor een betere toekomst van straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap in India.

Stichting Kindia is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).