Day

december 31, 2022
Wij kijken met een trots gevoel terug op 2022 en toosten op een gezond en inspirerend 2023!!!
Read More

Stichting Kindia

Stichting Kindia zet zich in voor een betere toekomst van straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap in India.

Stichting Kindia is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).