31 december 2022 – Hartelijk dank!
Wij kijken met een trots gevoel terug op 2022 en toosten op een gezond en inspirerend 2023!!!
 
Hartelijk dank voor alle donaties, alle initiatieven en alle hulp bij onze acties!
In het nieuwe jaar trappen wij af met een bezoekje aan ons project in India!