13 juni 2021 – Corona update India en JET

Nog altijd heeft India na de VS het grootste aantal besmettingen in de wereld. Relatief gezien overlijden er in India minder mensen (ca. 1,5% van de patiënten) dan in Westerse landen in Amerika en Europa (tussen 2,5 en 6%). Uit onderzoek zou blijken dat de slechte omstandigheden als onzuiver drinkwater, onhygiënisch voedsel en vervuilde lucht als gevolg hebben dat de Indiërs een sterker immuunsysteem ontwikkeld hebben.
Toch zijn de aantallen natuurlijk enorm (nog steeds meer dan 100.000 besmettingen per dag) omdat er in India meer dan 1,3 miljard mensen wonen.

De tweede golf van het coronavirus, die vooral het platteland heeft geteisterd en ook ons dorp Nainar Palayam flink heeft geraakt, moet nog afnemen maar verschillende steden werken eraan om vanaf begin juni meer vrijheden toe te laten. Bedrijven mogen terug aan de slag en de verkeersregels worden versoepeld. In de Indiase hoofdstad New Delhi mogen metro’s meer passagiers vervoeren en markten en winkelcentra mogen enkele uren per dag open. Onder andere restaurants, bioscopen en kantoren zouden in andere regio’s heropenen, indien de besmettingscijfers laag blijven.

De Indiase corona-uitbraak lijkt voorlopig onder controle, maar gezondheidsautoriteiten waarschuwen dat iedere nieuwe golf ernstiger kan worden dan de vorige. Het tij zou dus nog niet gekeerd zijn voor het dichtbevolkte land. Wetenschappers waarschuwen voor een derde golf van het coronavirus die India later in het jaar zou kunnen treffen en die waarschijnlijk meer kinderen zou treffen.
Er is bovendien een groot tekort aan alles: ziekenhuisbedden, medicijnen, beademingsapparatuur of zuurstof voor patiënten en ook aan vaccins.

Op project JET is tot nu toe niemand getroffen en de volwassen bewoners hebben inmiddels hun eerste vaccinatie ontvangen.

De laatste maanden werd er op de school op ons project JET aan de 9e tm 12e standard studenten fysiek les gegeven. De lagere klassen konden, indien zij in die mogelijkheid waren, online of via de televisie lessen volgen. Deze kinderen zijn al ruim een jaar niet meer fysiek naar school gegaan en een groot aantal heeft helemaal geen lessen kunnen volgen.
De kinderen van de 10 en 12e standard hebben deels de landelijke examens kunnen doen en zijn allen geslaagd verklaard. Binnenkort gaan er langzamerhand weer fysieke lessen plaatsvinden en kan het nieuwe schooljaar ook op ons project JET van start gaan voor hopelijk alle leerjaren.