Day

juli 18, 2023
Het nieuwe schooljaar is in India gestart en op ons project JET zijn daarmee ook de nieuwe schoolbanken en -tafels in gebruik genomen.
Read More

Stichting Kindia

Stichting Kindia zet zich in voor een betere toekomst van straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap in India.

Stichting Kindia is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).