Juni 2022 – Wilde Ganzen steunt JET

Wilde Ganzen steunt JET wederom met een fors bedrag om op project JET de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Nodig zijn omheining, uitbreiding van toiletgebouwen en plaatsing van twee grote watertanks. Wilde Ganzen gaat een derde van de totale kosten (€93.000!) op zich nemen.

Eind 2019 zijn daarvoor al plannen gemaakt en offertes ontvangen. Een Wilde Ganzen consultant moest echter eerst nog ter plaatse de plannen bekijken. We weten allemaal dat  vanaf begin 2020 weinig meer mogelijk was in verband met het Covid-19 virus. Noch de consultant, noch de bouwers van muur, toiletten en tanks konden zich vrijelijk bewegen. Maar nu is het dan eindelijk zover:

  • De muur, vereist door de landelijke overheid en nodig als bescherming van bewoners en leerlingen, kan opgetrokken worden.
  • De toiletgebouwen, nodig omdat inmiddels dagelijks 250 kinderen uit de omgeving naar de school op JET komen, kunnen gebouwd worden.
  • De twee watertanks, nodig om tijdens de natte moessons zoveel mogelijk water op te vangen, kunnen geïnstalleerd worden.

Normaliter wordt er actie gevoerd ná groen licht van Wilde Ganzen maar onze donateurs zijn Kindia steeds ruimhartig blijven steunen. Ondanks het feit dat er weinig gelegenheid was voor acties. Kindia en JET zijn de gulle gevers daar enorm dankbaar voor. Ook Wilde Ganzen zijn we dankbaar omdat ze de inkomsten van afgelopen twee jaren geaccepteerd hebben als actiegelden. Binnenkort kunnen we jullie op de hoogte brengen van de start van de werkzaamheden.