Day

mei 17, 2019
De afgelopen maanden is er op ons project JET in Zuid-India hard gewerkt aan de bouw van 6 klaslokalen en een speelgrond. Zie hier het resultaat!
Read More

Stichting Kindia

Stichting Kindia zet zich in voor een betere toekomst van straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap in India.

Stichting Kindia is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).