Vennila

Afgestudeerd 2021 – Verpleegkundige

Verblijf op JET

Vennila was zes jaar toen ze op JET kwam wonen. Vennila wilde graag een hogere opleiding volgen en een diploma halen. Haar moeder staat volledig achter deze keuze.

Opleiding

In april 2017 heeft Vennila op JET intern de 10e standard voltooid. In mei 2019 heeft Vennila extern de 12e std voltooid (middelbaar onderwijs). In juni 2021 is ze afgestudeerd als verpleegkundige en op korte termijn zal ze in een ziekenhuis aan de slag kunnen gaan.