Vennila

In opleiding – Verpleegkundige

Verblijf op JET

Vennila was zes jaar toen ze op JET kwam wonen. Vennila wil graag een hogere opleiding volgen en een diploma halen. Haar moeder staat volledig achter deze keuze.

Opleiding

In april 2017 heeft Vennila op JET intern de 10e standard voltooid. In mei 2019 heeft Vennila extern de 12e std voltooid (middelbaar onderwijs). Vennila wil graag verpleegster worden. Ze is daarom in juni 2019 gestart met de tweejarige opleiding tot verpleegkundige.
JET zal haar tijdens haar gehele studie begeleiden en na het afronden van haar studie zal JET haar helpen bij het vinden van baan.