Simson

In opleiding – Technische vakopleiding

Verblijf op JET

Als baby kwam Simson dus op JET wonen en werd hij liefdevol door de familie van Raja opgenomen. Dankzij hun goede zorgen is, de nu bijna 15-jarige jongen, opgegroeid tot een sterke, sociale en slimme jongen.

Toekomst

In april 2019 heeft Simson op JET intern de 10e std voltooid. Simson heeft niet voldoende studiepunten gehaald om in de 11e standard te starten. Daarom is hij in juni 2019 begonnen aan de driejarige vakopleiding ‘Polytechnic’.
Deze opleiding is belangrijk voor Simson zodat hij een goede baan kan krijgen en in de toekomst op eigen benen kan staan. JET zal hem tijdens zijn gehele studie begeleiden en na het afronden van zijn studie zal JET hem helpen bij het vinden van baan.