Noah

In opleiding – Technische opleiding

Verblijf op JET

In 2014 kwam Noah evenals zijn zus en broer op JET wonen. In 2015 kwam ook zijn zus Barween op het project wonen.

Toekomst

Na het voltooien van de 9e standard is Noah doorgestroomd naar een technische vakopleiding.