Noah

In opleiding – 8e standard

Verblijf op JET

In 2014 kwam Noah evenals zijn zus en broer op JET wonen. In 2015 kwam ook zijn zus Barween op het project wonen.

Toekomst

Noah zit intern op JET in de 8e standard. Na de 10e standard wordt bekeken wat de verdere studiemogelijkheden zijn.