Nishanthana

In opleiding – L.K.G.

Achtergrond

Nishanthana is 4 jaar oud en komt uit een arm gezin. Haar moeder is alleenstaand en draagt alleen de zorg voor haar.

Verblijf op JET & toekomst

Sinds kort komt Nishanthana naar school op JET. Zij zit in de kleurterklas. Na de 10e standard wordt bekeken wat haar verdere studiemogelijkheden zijn.