Mani

Diploma behaald 2021 – 10e standard

Verblijf op JET

Mani komt uit een zeer arm gezin en is ernstig lichamelijk gehandicapt, maar is de afgelopen jaren op JET erg vooruitgegaan. Met name zijn spraak is zo verbeterd, dat hij, wat eerst onmogelijk leek, de 10e standard kon gaan volgen en aan het einde van het schooljaar mondeling zijn eindexamen deed. In april 2021 heeft Mani dan ook zijn diploma gehaald!

Toekomst

Omdat het voor Mani fysiek niet mogelijk is een baan buitenshuis te vinden, is de directie van JET in gesprek gegaan met zijn ouders. Helaas alleen nog via de telefoon, omdat een bezoek afleggen door corona nog niet veilig is. De bedoeling is om als het weer mogelijk is concrete toekomstplannen voor Mani te maken. Hoogstwaarschijnlijk zal er door Kindia een klein mobiel winkeltje (zoals je die heel veel in India ziet) geschonken worden, waarin Mani met hulp van zijn moeder producten zal verkopen die de mensen in zijn dorp dagelijks nodig hebben.