Mani

Diploma behaald 2021 – 10e standard

Verblijf op JET

Mani komt uit een zeer arm gezin en is ernstig lichamelijk gehandicapt, maar is de afgelopen jaren op JET erg vooruitgegaan. Met name zijn spraak is zo verbeterd, dat hij, wat eerst onmogelijk leek, de 10e standard kon gaan volgen en aan het einde van het schooljaar mondeling zijn eindexamen deed. In april 2021 heeft Mani dan ook zijn diploma gehaald!

Toekomst

Omdat het voor Mani fysiek niet mogelijk is een baan buitenshuis te vinden, is de directie van JET in gesprek gegaan met zijn ouders. In juni 2022 is een eigen winkeltje geschonken waarin Mani een aantal producten verkoopt die de mensen in zijn dorp elke dag nodig hebben. Zijn moeder helpt hem bij de inkoop en verkoop van materiaal en onderhoud.