Deenraj

Afgestudeerd 2019 – Bachelor of Arts

Verblijf op JET

Deenraj is een weesjongen, zijn ouders zijn overleden toen Deenraj nog heel jong was. Hij is opgegroeid bij zijn oom. Deze had echter amper geld om voor eten te zorgen, dus naar school gaan was er niet bij. Op een zeker moment was de situatie zo slecht dat zijn oom overwoog om Deenraj in een tehuis te plaatsen zodat ze daar voor hem konden zorgen. In deze periode hoorde hij een buurtbewoner vertellen over JET. Zo is Deenraj op 7-jarige leeftijd op JET terecht gekomen.
Deenraj is al vanaf zijn geboorte gehandicapt. Hij heeft door de ziekte Polio vergroeiingen aan zijn benen en kan hierdoor niet lopen.

Opleiding

In april 2013 heeft Deenraj op JET intern de 10e standard voltooid. In april 2015 heeft Deenraj extern de 12e standard voltooid (middelbaar onderwijs). Zijn studiepunten waren voldoende om te gaan studeren.
In april 2019 behaalde Deenraj het diploma Bachelor of Arts. Vervolgens heeft hij een werkstage/-training gedaan en sinds oktober 2019 heeft hij een goede kantoorbaan.