Bavithra

In opleiding – Administratieve opleiding

Verblijf op JET

Als heel jong kwam Bavithra op JET wonen. Haar thuissituatie is niet veilig voor haar. OP JET ontwikkelt ze zich goed, ze heeft het naar haar zin en zingt het liefst de hele dag.
In april 2021 heeft Bavithra op JET intern de 10e standard voltooid. In 2022 is ze begonnen aan een tweejarige administratieve opleiding.

Toekomst

Deze opleiding is belangrijk voor Bavithra zodat zij een goede baan kan krijgen en in de toekomst op eigen benen kan staan. JET zal haar tijdens haar gehele opleiding begeleiden en na het afronden van haar opleiding zal JET haar helpen bij het vinden van een baan.