Barween

In opleiding – Administratieve opleiding

Verblijf op JET

In 2015 kwam Barween evenals haar zus en broertjes op JET wonen. In april 2022 heeft ze het diploma voor de 10e standard behaald en is ze begonnen aan een tweejarige administratieve opleiding.

Toekomst

Deze opleiding is belangrijk voor Keerthana zodat zij een goede baan kan krijgen en in de toekomst op eigen benen kan staan. JET zal haar tijdens haar gehele opleiding begeleiden en na het afronden van haar opleiding zal JET haar helpen bij het vinden van een baan.