Arun

Afgestudeerd 2019 – Bachelor of Arts

Verblijf op JET

Arun heeft bij zijn geboorte een handicap opgelopen. Hierdoor loopt hij op handen en voeten en kruipt hij dus in feite vooruit. De vader van Arun kon met zijn minimale inkomen zijn gezin niet onderhouden.
Tijdens de zoektocht naar hulpbehoevende gehandicapte kinderen kwam directeur Raja in Aruns dorp. Daar trof hij Arun, die de zorg droeg voor zijn zusjes, broertjes en de geiten. Hij ging niet naar school.
Met toestemming van zijn ouders kwam Arun op JET wonen en ging scholing volgen. Hij is in de 8e standard ingestroomd.

Opleiding

In april 2013 heeft Arun op JET intern de 10e standard voltooid. In april 2015 heeft Arun extern de 12e standard voltooid (middelbaar onderwijs). Zijn studiepunten waren voldoende om te gaan studeren.
In april 2019 behaalde Arun het diploma Bachelor of Arts. Vervolgens heeft hij een werkstage/-training gedaan en sinds september 2019 heeft hij een goede baan op de Customer Service van een Telecommunicatiebedrijf.