Mala

Afgestudeerd 2015 – Bachelor of Arts

Verblijf op JET

In 2000 kwam Mala naar JET. Daar begon ze in de 1e standard.
Mala komt uit een arm gezin. Ze was als kind niet gewenst omdat ze een meisje is en werd ook nog eens met een handicap geboren. Ze mist haar linkeronderarm en -hand.

Opleiding

In april 2010 heeft Mala de 10e standard voltooid. In april 2012 heeft ze extern de 12e standard voltooid. Haar studiepunten waren ruim voldoende om te gaan studeren.
Mala is een knokker. Ondanks de vele tegenslagen in haar leven, was ze vastberaden een diploma te gaan halen. Met hulp van JET en Kindia lukte haar dat. In 2015 slaagde Mala met mooie cijfers voor de opleiding Bachelor of Arts. Niet veel later kon ze starten met een goede kantoorbaan en daar werkt ze nu nog steeds.